Historia

Huset
Fastigheten uppfördes 1937 och är ritad i funktionalistiskt stil av arkitekt Carl Axel Stoltz.
De ursprungliga släta putsade fasaderna och rätta linjerna var typiska för funkishus. Husen är fristående och ligger i vinkel för att skapa maximalt ljusinsläpp.
Husen gjordes inte djupare än att solljus kunde nå in i hela lägenheten. Inne i lägenheterna finns dock klassicistiska detaljer som spegeldörrar, valvöppningar, lamprosetter etc. som är typiska för äldre lägenheter från sekelskiftet. När lägenheterna byggdes ansågs de mycket moderna då de hade badrum samt tvättmaskiner på källarplan. 

Totalt finns det 13 hus på Lönngården som är byggda efter samma skiss.
Lägenheterna består i princip bara av 1:or och 2:or då de var avsedda för arbetarfamiljer och inte fick bli för dyra att bo i.

 

Funktionalistisk stadsplan
Området är uppfört efter en stadsplan av Erik Bülow Hübe. Han var Malmös förste stadsingenjör och verksam åren 1921-1946.
Bülow Hübe betonade vikten av parker och är mest känd för den som introducerade det öppna funktionalistiska byggnadssättet i Malmö.
Gårdarna på Lönngarden var därför öppna när området byggdes för att man ville komma bort från slutna gårdar. 

 

Arkitekt Carl Axel Stoltz
Föddes i Malmö 1904 och blev stadsarkitekt 1942.
Stoltz var mycket influerad av funktionalismen och har ritat flera typiska funkisbyggnader i Malmö t.ex. Kolgahuset vid hamninloppet, Amiralen Folkets park, Idoff-huset på Triangeln, Malmö Museer. Hans far var också stadsarkitekt i Malmö  från 1924 fram till Carl Axel tog över uppdraget.


Kolgahuset i Malmö