Bästa bostadsrättsmedlemmar

Det är nu tid för årsstämma där vi tillsammans ser över föreningens

ekonomi och händelser i huset.

Datum: 2019-05-26

Tid: Kl. 12.00

Plats: Werners Café

Dagordning

1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av

stämordförandens val av protokollförare

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska

disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. Val av revisorer och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av valberedning

Vi behöver veta om Du kan närvara på mötet eller ej, då vi bjuder på

smörgåstårta efter mötets slut. Har du någon form av matallergi är det bra

om vi vet detta också så att vi kan beställa in ett passande alternativ. Ditt

svar skickas till vår e-post: senast den 06/05 -

2019 innan kl. 12.00.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Uddeholm

Kallelse extra föreningsstämma!

Datum: 25/2 - 2018

Tid: 12.00

Plats: Werners café, Lönngatan 46

Dagordning:

Stämmans öppnande
Val av ordförande och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Frågeställning till just denna stämma: Val av revisor (krav är att av stämman godkänd revisor utför revisionen inför årsstämman)
Stämmans avslutande

 

Kära Medlemmar
Ni är kallade till en extra föreningsstämma för val och godkännande av en extern revisor för årsredovisningen inför årsstämman 2018, då det tyvärr ej blev valt på ordinarie föreningsstämma 2017.

Vi behöver veta om Du kan närvara på mötet eller ej, då vi bjuder på smörgåstårta efter mötets slut. Har du någon form av matallergi är det bra om vi vet detta också så att vi kan beställa in ett passande alternativ. Ditt svar skickas till vår e-post:  senast den 19/2 - 2018 innan kl. 12.00.

Med Vänliga Hälsningar!

Styrelsen - Brf Uddeholm

Bostadsrättsföreningen har ingått ett gruppavtal med Com Hem gällande TV, Bredband och Telefoni för att ge föreningens medlemmar tillgång till ett lägre pris för dessa tjänster. Det innebär att alla bostadsrättsmedlemmar får en obligatorisk tilläggsavgift (175 kr) på sina fakturor från Bredablick från och med 2018-04-01. Denna avgift ger alla bostadsrättsmedlemmar tillgång till TV (Bas), Telefoni (Bas) samt Bredband (100) hos Com Hem.

Viktigt att tänka på

  • Varje bostadsmedlem tecknar abonnemanget individuellt. Det innebär att du själv ansvarar för att kontakta Com Hem för tecknande av avtal vid intresse. (Surfa in på comhem.se/gruppavtal och följ instruktionerna eller ring Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-1717 20 eller om du redan är kund hos Com Hem: ring Kundservice på telefon 0775-171720)
  • Om du väljer att utnyttja detta avtal se gärna över dina tidigare avtal omgående gällande tid för uppsägning, så att du slipper betala dubbelt under övergångsperioden.
  • Vid telefonsamtal till grannländer kan det tillkomma extraavgifter (Telefoni Bas). Om detta är aktuellt för dig, fråga vad avtalet innebär gällande just dina behov i samband med tecknandet av abonnemang. 


Önskar du mer detaljerad information, klicka på Informationsblad för Gruppavtal mellan Com Hem och Brf Uddeholm

Vid övriga frågor och funderingar kontakta gärna styrelsen på vår e-postadress   

 

Styrelsen Brf Uddeholm