Nyheter

 

Det har varit tyst från den nya styrelsen, vilket vi ber om ursäkt för!

Vi är nya och har behövt lite tid på oss att få allt i rullning och vi tackar för ert tålamod.

 

Vi jobbar för tillfället för fullt med att sätta oss in i alla ärenden och att driva dem vidare i föreningens bästa intresse!

Vi kommer framöver att hålla hemsidan uppdaterad löpande med information gällande de projekt som pågår i huset och även vad som planeras in under våren.

 

Styrelsens kontaktuppgifter är nu uppdaterade här på hemsidan och även i alla trappuppgångars informationsskåp.

För den som har frågor, funderingar eller förslag så är det bara att höra av sig!

 

Ny information kommer att läggas upp inom kort.

 

Med Vänliga Hälsningar!

Styrelsen Brf Uddeholm

På grund av oförutsedda händelser är extra stämman den 19/11 inställd.

Nytt datum blir istället söndagen den 26/11, samma tid och plats i övrigt.

 

 

Kallelse till extra föreningsstämma.

 

 

 

Extra föreningsstämma kommer att hållas söndagen den tjugosjätte november, ( 26/11 ), på Werner´s cafe klockan 14.00.

 

Dagordning.

 

. Stämmans öppnande.

 

. Val av ordförande och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.

 

. Godkännande av röstlängd.

 

. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare.

 

. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

. Fastställande av dagordning.

 

. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

 

. Stämmans avslutande.

 

Förslag till nya medlemmar av styrelsen, andra eller dig själv, kan lämnas i föreningens brevlåda eller via mail på hemsidan där mer information finns.

Glöm inte att registrera dig för nyheter på hemsidan för att ta del av all information.

 

Kallelse till extra föreningsstämma.

 

 

 

Extra föreningsstämma kommer att hållas söndagen den  nittonde november, ( 19/11 ), på Werner´s cafe klockan 14.00.

 

Dagordning.

 

. Stämmans öppnande.

 

. Val av ordförande och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.

 

. Godkännande av röstlängd.

 

. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare.

 

. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

. Fastställande av dagordning.

 

. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

 

. Stämmans avslutande.

 

Förslag till nya medlemmar av styrelsen, andra eller dig själv, kan lämnas i föreningens brevlåda eller via mail på hemsidan där mer information finns.

Glöm inte att registrera dig för nyheter på hemsidan för att ta del av all information.

Tydligen gick inte all den information fram som lämnades när hemsidan startade.

 

För att ni som medlemmar ska kunna läsa all information så måste ni registrera er för nyhetsbrev. Detta gör ni längst ner på sidan genom att klicka på länken "Registrera".

Om ni inte gör det så riskerar ni att missa viktig information mm då ni enbart kan läsa det som är publikt utan registrering.