Frågor & Svar

Gård


Jag ska flytta och vill öppna grinden för flyttbil
Kontakta styrelsen.

Källare & Vind

Hur hittar jag mitt förråd?
Ovanför ytterdörren till din lägenhet finns ett 2-siffrigt lägenhetsnummer. På ditt förråd i källaren och på vinden finns samma lägenhetsnummer. Om ditt förråd saknar bricka eller du inte hittar förrådet kan du kontakta styrelsen.

 

Någon har tagit mitt förråd, vad gör jag?
Om du lämnat förrådet olåst och någon annan tagit det, kontakta styrelsen. Lås alltid dina förråd för att förhindra detta samt anlagd brand eller dumpning.

 

Sopor & Avfall

När kommer containern?
Föreningen har inga fasta datum, men 4 gånger om året försöker vi beställa container.
Sysav kan du alltid lämna grovavfall kostnadsfritt.

 

Demokrati & inflytande

Jag vill gärna ta del av styrelseprotokollen, var finns de?
Engagerade medlemmar är viktigt för föreningen. Styrelseprotokollen kan innehålla detaljer om interna angelägenheter samt enskilda individer och lämnas därför ej ut.
Ur lagens mening är de inte offentliga handlingar och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen. Du får däremot gärna kontakta styrelsen om det är någon speciell fråga du vill ha svar på.

 

Jag tycker det är dags för renovering eller annan förändring i fastigheten, hur gör jag?
Det bästa är prata med grannarna för att se om fler stödjer din idé. Om du får gehör för din idé kan du skriva en motion till årsstämman.
Underbygg din motion med fakta och gärna exempel så att det blir tydligt för alla vad du anser bör göras, varför och hur. Röstar medlemmarna på stämman för ditt förslag blir det styrelsen uppdrag att sedan jobba för idén. Allt i föreningen finansieras av medlemmarna så räkna med att kostsamma förändringar innebär högre månadsavgifter.

 

Brott

Jag har råkat ut för stöld/inbrott eller annat brott i huset, vad gör jag?
Polisanmäl saken och kontakta ditt försäkringsbolag om du önskar ersättning. Informera gärna oss i styrelsen så att vi vet vad som händer.
Det hjälper oss att förebygga brott i framtiden och uppmärksamma andra boende i huset.