Påverka ditt boende

Lämna förslag
Du kan alltid lämna förslag och synpunkter till styrelsen.
Skicka ett e-mail till oss eller lämna en lapp i vår brevlåda så tar vi upp det på ett styrelsemöte.

 

Engagera dig
Vi välkomnar alla som praktiskt vill hjälpa till. Det kan vara att laga något i huset, extra städning, fixa i trädgården eller måla. Om det är en större insats du vill göra måste styrelsen först ta ett beslut och se om vi har pengar innan du kan börja. Vill du bara erbjuda din hjälp ifall vi behöver extra händer? Kontakta oss!

 

Stämma
Varje år har föreningen årsstämma, generellt på våren. Då bjuds alla medlemmar in för att ta del av föreningens ekonomin, välja ny styrelse och rösta om större frågor. Alla har en röst och det är medlemmarna som avgör här, inte styrelsen. Ibland har vi extrastämmor när vi gemensamt behöver fatta viktiga beslut.

 

Motion
Som medlem kan man skriva en motion, vilket innebär att man lämnar ett förslag på något som bör ändras. Om medlemmarna på stämman röst för motionen så blir det kommande styrelses uppgift att försöka genomföra förslaget.

 

Styrelse
Som medlem kan du bli styrelseledamot och hjälpa till med att fatta beslut. Det kräver ingen tidigare erfarenhet och vi lär dig det du behöver veta. Styrelsearbete är bra sätt att påverka och gör ofta att man får mer kunskap om sitt boende samt nya vänner. Vi har styrelsemöte kvällstid 1 gång i månaden. Anmäl ditt intresse till styrelsen eller valberedningen. På årsstämman väljer sedan medlemmarna in vem som ska sitta i styrelsen. Ofta brukar de som har anmält intresse bli invalda.