Nyheter

Kallelse extra föreningsstämma 2018-02-25

Kallelse extra föreningsstämma!

Datum: 25/2 - 2018

Tid: 12.00

Plats: Werners café, Lönngatan 46

Dagordning:

Stämmans öppnande
Val av ordförande och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Frågeställning till just denna stämma: Val av revisor (krav är att av stämman godkänd revisor utför revisionen inför årsstämman)
Stämmans avslutande

 

Kära Medlemmar
Ni är kallade till en extra föreningsstämma för val och godkännande av en extern revisor för årsredovisningen inför årsstämman 2018, då det tyvärr ej blev valt på ordinarie föreningsstämma 2017.

Vi behöver veta om Du kan närvara på mötet eller ej, då vi bjuder på smörgåstårta efter mötets slut. Har du någon form av matallergi är det bra om vi vet detta också så att vi kan beställa in ett passande alternativ. Ditt svar skickas till vår e-post:  senast den 19/2 - 2018 innan kl. 12.00.

Med Vänliga Hälsningar!

Styrelsen - Brf Uddeholm