Kära medlemmar! 

 

Nu är sommaren slut och hösten är på intåg. Vi har haft vår årsstämma lite senare än vanligt och har därför precis fått en ny Styrelse, både med gamla och nya medlemmar. Vi ser framemot ett nytt år och nya möjligheter för Brf Uddeholm!

Vi är glada över att kunna meddela att vi är igång med att byta grindar och taggsystem. Detta är ett projekt som länge väntat på att ta fart och nu är det äntligen dags. Ni kommer snart märka att det börjar hända saker på gården och vi kommer komma ut med mer information när tiden är inne för taggbyte mm.

Vi har även försett varje lägenhet med en ”informationspärm”. Detta för att varje medlem ska ha tillgång till den informationen man behöver för att innehava en bostadsrätt. Där finns även blanketter som behövs vid till exempel andrahandsuthyrning. Pärmen är inte personlig utan tillhör lägenheten och ska därför lämnas kvar vid utflyttning. 

Har du inte hämtat ut din pärm än? Maila Styrelsen så fixar vi en ny tid åt dig!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Uddeholm

 

Kära medlemmar, nu är det äntligen tid för årsstämman 2020. I år kommer vi att ha vår årsstämma på Clarion
Hotel & Congress, då vi är i behov av en större lokal än tidigare, pga Covid-19.

Datum: 2020-09-20
Tid: Kl. 17.00
Plats: Clarion Hotel & Congress, Dag Hammarskjölds torg 2 Malmö

Utöver möjligheten att kunna delta fysiskt, kommer vi i år även att erbjuda möjligheten att delta digitalt via en
videolänk. Tydligare information om detta kommer på mail till de som anmäler intresse. Önskar ni att delta på
årsstämman ser vi gärna att ni meddelar styrelsen på senast den 14e september.
Skriv i mailet om ni vill delta på plats eller via videolänk.

Har ni inte möjlighet att varken delta fysiskt eller via videolänk finns även alternativet att skicka ett ombud
med hjälp av en fullmakt. På sista bladet har vi i styrelsen förberett en färdig fullmaktsblankett som ni kan fylla
i och skicka med ombudet till årsstämman. Ombudet ska ha giltig legitimation med sig.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Bästa bostadsrättsmedlemmar

Det är nu tid för årsstämma där vi tillsammans ser över föreningens

ekonomi och händelser i huset.

Datum: 2019-05-26

Tid: Kl. 12.00

Plats: Werners Café

Dagordning

1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av

stämordförandens val av protokollförare

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska

disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. Val av revisorer och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av valberedning

Vi behöver veta om Du kan närvara på mötet eller ej, då vi bjuder på

smörgåstårta efter mötets slut. Har du någon form av matallergi är det bra

om vi vet detta också så att vi kan beställa in ett passande alternativ. Ditt

svar skickas till vår e-post: senast den 06/05 -

2019 innan kl. 12.00.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Uddeholm