Kära medlemmar, nu är det äntligen tid för årsstämman 2020. I år kommer vi att ha vår årsstämma på Clarion
Hotel & Congress, då vi är i behov av en större lokal än tidigare, pga Covid-19.

Datum: 2020-09-20
Tid: Kl. 17.00
Plats: Clarion Hotel & Congress, Dag Hammarskjölds torg 2 Malmö

Utöver möjligheten att kunna delta fysiskt, kommer vi i år även att erbjuda möjligheten att delta digitalt via en
videolänk. Tydligare information om detta kommer på mail till de som anmäler intresse. Önskar ni att delta på
årsstämman ser vi gärna att ni meddelar styrelsen på senast den 14e september.
Skriv i mailet om ni vill delta på plats eller via videolänk.

Har ni inte möjlighet att varken delta fysiskt eller via videolänk finns även alternativet att skicka ett ombud
med hjälp av en fullmakt. På sista bladet har vi i styrelsen förberett en färdig fullmaktsblankett som ni kan fylla
i och skicka med ombudet till årsstämman. Ombudet ska ha giltig legitimation med sig.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Bästa bostadsrättsmedlemmar

Det är nu tid för årsstämma där vi tillsammans ser över föreningens

ekonomi och händelser i huset.

Datum: 2019-05-26

Tid: Kl. 12.00

Plats: Werners Café

Dagordning

1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av

stämordförandens val av protokollförare

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska

disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. Val av revisorer och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av valberedning

Vi behöver veta om Du kan närvara på mötet eller ej, då vi bjuder på

smörgåstårta efter mötets slut. Har du någon form av matallergi är det bra

om vi vet detta också så att vi kan beställa in ett passande alternativ. Ditt

svar skickas till vår e-post: senast den 06/05 -

2019 innan kl. 12.00.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Uddeholm

Kallelse extra föreningsstämma!

Datum: 25/2 - 2018

Tid: 12.00

Plats: Werners café, Lönngatan 46

Dagordning:

Stämmans öppnande
Val av ordförande och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Frågeställning till just denna stämma: Val av revisor (krav är att av stämman godkänd revisor utför revisionen inför årsstämman)
Stämmans avslutande

 

Kära Medlemmar
Ni är kallade till en extra föreningsstämma för val och godkännande av en extern revisor för årsredovisningen inför årsstämman 2018, då det tyvärr ej blev valt på ordinarie föreningsstämma 2017.

Vi behöver veta om Du kan närvara på mötet eller ej, då vi bjuder på smörgåstårta efter mötets slut. Har du någon form av matallergi är det bra om vi vet detta också så att vi kan beställa in ett passande alternativ. Ditt svar skickas till vår e-post:  senast den 19/2 - 2018 innan kl. 12.00.

Med Vänliga Hälsningar!

Styrelsen - Brf Uddeholm